Tin tức

Đầu tư bất động sản nào trong lúc thị trường biến động

Đầu tư bất động sản nào trong lúc thị trường biến động

07/10/2019  15:00:52 PM

Kể từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường bất động sản đã có chiều hướng giảm nhiệt so với năm 2018. Theo thống kê thì lượng giao dịch tại các thị trường đều giảm trung bình hơn 25% so với cùng...

0901.351.866